BAM čokoláda

Potřeby pro pečení

Dárky

BAM x FA13

Produkty v akci

Pomazánky a polevy

Pro milovníky kakaa

Návrhy na vyhledávání

Proces vracení peněz
Proces vracení peněz
Proces vracení peněz
Proces vracení peněz>

Proces vracení peněz

Právo na odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Zákazník, který si objedná výrobky z internetového obchodu BAM čokoláda (www.bamcokolada.cz), může v případě, že není s objednanými výrobky spokojen nebo si přeje z jakéhokoli důvodu odstoupit od smlouvy (nákupu), oznámit tuto skutečnost poskytovateli (písemně poštou nebo e-mailem: info@bamchocolate.com) do 15 dnů od obdržení výrobku, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodňovat. Kupující je poté povinen zaslat zboží na adresu poskytovatele (Moja Čokolada d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, Slovinsko) do 15 dnů od oznámení, a to v nezměněném množství a nepoškozené. Všechny provedené platby vrátíme kupujícímu do 14 dnů od výpovědi, aniž by o to kupující musel žádat. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který byl použit při původní transakci.

Kupující musí společnost o odstoupení od smlouvy informovat prostřednictvím formuláře (formulář naleznete zde) nebo jednoznačným prohlášením, ze kterého bude zřejmé, že od smlouvy odstupuje. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy. Oznámení se považuje za včasné, pokud je odesláno ve stanovené lhůtě.

Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží hradí kupující. Vrácené výrobky by měly být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu.

Právo na odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Kupující může zboží reklamovat, pokud zboží nemá vlastnosti výslovně přislíbené prodávajícím, pokud prodávající zaslal nesprávné výrobky, v nesprávném množství, barvě nebo které se jinak odchylují od objednávky kupujícího. Kupující může zboží reklamovat do 15 dnů od zakoupení a požadovat okamžitou výměnu za totožnou, bezvadnou věc nebo v zákonné lhůtě a za podmínek pro uplatnění reklamace z titulu vady věci.

V případě reklamace může Kupující s výhradou zákonných omezení požadovat výměnu věci, její opravu nebo vrácení kupní ceny. V posledně uvedeném případě si prodávající vyhrazuje právo účtovat nájemné podle aktuálního ceníku za dobu, po kterou bylo zboží kupujícím užíváno, nejvýše však do částky, o kterou se snížila tržní hodnota zboží po dobu užívání a v důsledku užívání.

Kupující může zboží vrátit jeho osobním přinesením nebo zasláním poštou na náklady kupujícího a s předchozím souhlasem prodávajícího. Jiný způsob vrácení na naše náklady není možný.

Poškozené zásilky

V případě, že je zásilka fyzicky poškozena, chybí v ní obsah nebo vykazuje známky otevření, musí zákazník zahájit reklamační řízení u doručovací služby, kterou aktuálně využíváme. Za tímto účelem nás prosím o události informujte (prostřednictvím e-mailu info@bamchocolate.com) a my vám vysvětlíme další postup reklamace u stávající doručovací služby. Pro uplatnění reklamace poškození je nutné zachovat původní obal a bublinkovou ochranu (zásilka ve stejném stavu, v jakém jste ji obdrželi, bez přidání, odebrání nebo změny čehokoli) a následně sepsat s doručovací službou protokol o poškození. K reklamaci je rovněž nutné přiložit potvrzení o převzetí zásilky. Ve spolupráci s doručovací službou zajistíme, aby byla reklamace vyřízena co nejdříve.

Důležité

  • Při vracení zboží prodejci za účelem reklamace nebo záruky je nutné přiložit kopii faktury.
  • Musíte si vyžádat/vyplnit protokol o poškozené zásilce u doručovací společnosti. Adresa pro vrácení zboží prodejci je Moja Čokolada d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, Slovinsko.
  • Doporučujeme využít doručovací službu, která umožňuje sledování zásilky, a zboží řádně připravit k přepravě (bezpečný obal).
  • Náklady na dopravu hradí vždy odesílatel (v případě vrácení zboží je odesílatelem Kupující), pokud není předem dohodnuto jinak.
  • Pokud uplatňujete reklamaci v rámci záruky, obdržíte opravené zboží nejrychleji, pokud reklamaci uplatníte přímo u výrobce nebo jeho autorizovaného servisu.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese info@bamchocolate.com.