BAM čokoláda

Potřeby pro pečení

Dárky

BAM x FA13

Produkty v akci

Pomazánky a polevy

Pro milovníky kakaa

Návrhy na vyhledávání

Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky
Všeobecné podmínky>

Všeobecné podmínky

Podrobnosti o společnosti: Kunaverjeva ulica 09, 1000 Ljubljana (SI56073178; 6508782000).

Kontakt: info@bamchocolate.com


Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Bamcokolada.cz (BAM čokoláda) jsou vypracovány v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele(ZVPot), na základě doporučení GZS a mezinárodních kodexů elektronického obchodu.

Internetový obchod BAM čokoláda (dále jen "obchod") je provozován společností Moja Čokolada d.o.o. (plátce DPH: ANO), poskytovatelem služeb elektronického obchodu (dále jen "poskytovatel"). Při registraci do systému BAM čokoláda získá návštěvník uživatelské jméno, které je totožné s e-mailovou adresou návštěvníka, a heslo. Uživatelské jméno a heslo jednoznačně identifikují a spojují uživatele se zadanými údaji. Registrací se návštěvník stává uživatelem a získává právo nakupovat.

Všeobecné obchodní podmínky se týkají provozu internetového obchodu BAM chocolate, práv uživatele a obchodního vztahu mezi poskytovatelem a kupujícím.


Dostupnost informací

(shrnutí právních předpisů)

Poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu vždy následující informace:

 • identifikační údaje společnosti (název a sídlo společnosti, IČO);
 • kontaktní údaje umožňující uživateli rychlou a účinnou komunikaci (e-mail, telefon);
 • základní charakteristiky zboží nebo služeb (včetně poprodejního servisu a záruk);
 • dostupnost výrobků (každý výrobek nebo služba nabízené na internetových stránkách by měly být dostupné v přiměřené době);
 • podmínky dodání výrobku nebo služby (způsob, místo a čas dodání);
 • všechny ceny musí být stanoveny jasně a jednoznačně a musí z nich být patrné, zda již zahrnují daně a náklady na dopravu;
 • způsob platby a doručení;
 • doba trvání nabídky; lhůta, ve které je ještě možné odstoupit od smlouvy, a podmínky odstoupení;
 • dále zda a kolik stojí zákazníka vrácení výrobku;
 • vysvětlení postupu pro podávání stížností, včetně úplných údajů o kontaktní osobě nebo zákaznickém servisu.

Nabídka produktů

Vzhledem k povaze podnikání na internetu se nabídka čokolád BAM často a rychle aktualizuje a mění.

Způsoby platby

Poskytovatel nabízí následující platební metody:

 • Dobírka (omezeno na Slovinsko a Chorvatsko);
 • Různé další formy elektronické platby platebními kartami.

Poskytovatel vystaví kupujícímu fakturu v tištěné a/nebo elektronické podobě s pokyny a případnými náklady na odstoupení od smlouvy a vrácení výrobků, pokud je to nutné a možné.

Kupní smlouva (objednávka) je uložena v elektronické podobě na serveru poskytovatele a je kupujícímu kdykoli přístupná v jeho uživatelském profilu (Můj profil).

Ceny

Online ceny jsou platné pro všechny členy a návštěvníky BAM chocolate. Členem se stanete registrací v internetovém obchodě BAM chocolate. Ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Minimální částka pro objednávku prostřednictvím internetového obchodu BAM chocolate je 12 €.

* Poskytovatel dodá zboží nebo služby v dohodnuté lhůtě. Poskytovatel si vyhrazuje právo zvolit jakoukoli doručovací službu, pokud to umožní poskytovateli efektivněji vyřídit objednávku a v souladu s cenou/dopravou uvedenou v okamžiku objednávky.

Ceník dodávek (již včetně DPH):

Země: Česká republika

 • Nákup od 0 € do 50 € ->2,90 €
 • Nákup od 50,01 €->DOPRAVA ZDARMA

Expresní doručení

 • Nákup od 0 € do 50 € ->4,90 €
 • Nákup od 50,01 €->DOPRAVA ZDARMA
.

Doplňkové služby (volitelné)

 • Pojištění balíku: + (Pokud objednávka dorazí neúplná nebo poškozená, vrátíme vám peníze nebo vyměníme zboží bez dalších otázek)

Ceny jsou platné v případě platby výše uvedenými způsoby platby a za výše uvedených podmínek.

I přes naši maximální snahu poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace je možné, že cena bude chybná. V takovém případě nebo v případě, že se cena zboží v průběhu zpracování objednávky změní, umožní poskytovatel kupujícímu odstoupit od nákupu a nabídne kupujícímu oboustranně vyhovující řešení.

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem (kupující obdrží stavový e-mail). Od tohoto okamžiku jsou veškeré ceny a další podmínky pevné a platí jak pro poskytovatele, tak pro kupujícího.

Proces nákupu

1. Výběr produktu

Před podáním objednávky je třeba vybrat požadované produkty v internetovém obchodě. To provedete kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku" v zobrazení jednotlivých produktů.

2. Přehled objednávek

Po výběru produktů budete přesměrováni na stránku košíku a pokladny (odkaz na stránku: https://mojacokolada.si/blagajna). Zde si můžete vybrané produkty znovu prohlédnout a podle toho změnit jejich množství, přidat nové produkty nebo je z košíku odebrat. Na této stránce je také aktivováno speciální pole pro slevy s názvem "Kupón".

* Slevy a akce nelze kombinovat. Kupóny neplatí na dárkové poukazy.

3. Přihlášení

V tomto kroku nákupního procesu se musíte přihlásit a zadat své osobní údaje. Odeslání osobních údajů slouží pouze pro účely doručení a je v souladu s nařízením GDPR. Můžete nakupovat jako host (rychlý nákup, bez dalšího ukládání údajů) nebo se zaregistrovat a projít procesem registrace.

4. Adresa

Při zadávání adresy uveďte požadovanou adresu pro doručení. Dodací adresa se může lišit od vaší osobní fakturační adresy - v takovém případě budeme vybrané produkty zasílat na vámi zvolenou adresu.

5. Doručení

Při výběru možností doručení můžete zvolit způsob doručení (k dispozici je alespoň jedna doručovací služba) kliknutím na požadované doručení.

6. Platba

Poslední krok slouží k závěrečné kontrole a konečnému potvrzení objednávky. Kliknutím na tlačítko souhlasíte s provedenou objednávkou a obchodními podmínkami a nakonec potvrdíte svůj nákup.

Postup nákupu po zadání objednávky

1. Zpracování objednávky

Po zadání objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení, že objednávka byla přijata ke ZPRACOVÁNÍ. Informace o stavu a obsahu objednávky jsou kupujícímu vždy k dispozici na webových stránkách poskytovatele.

2. Potvrzení objednávky

Objednávka přechází do dalšího zpracování, když poskytovatel objednávku přezkoumá, zkontroluje doručitelnost objednaných položek a objednávku potvrdí nebo zamítne s uvedením důvodu. Poskytovatel může kupujícímu zavolat na kontaktní telefonní číslo, které kupující přidal při zadávání objednávky, aby ověřil údaje nebo zajistil správnost dodávky. Po potvrzení objednávky poskytovatel informuje kupujícího e-mailem o předpokládané době dodání. V této fázi je neodvolatelně uzavřena smlouva o koupi objednaného zboží mezi kupujícím a poskytovatelem.

3. Odeslání objednávky

Zboží bude připraveno a odesláno v dohodnutém termínu a Kupující bude informován e-mailem o odeslané objednávce . Ve výše uvedeném e-mailu Poskytovatel rovněž informuje Kupujícího o podmínkách vrácení zboží, kam se může Kupující obrátit v případě prodlení s dodáním zboží a kam se může Kupující obrátit v případě reklamace.

Právo na odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Zákazník, který si objedná výrobky z internetového obchodu BAM CHOCOLATE (www.bamcokolada.cz), může v případě, že není s objednanými výrobky spokojen nebo si přeje z jakéhokoli důvodu od smlouvy (nákupu) odstoupit, oznámit tuto skutečnost Poskytovateli (písemně poštou nebo e-mailem: info@bamchocolate.com) do 15 dnů od převzetí výrobku, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodňovat. Kupující je poté povinen zaslat zboží na adresu poskytovatele (Moja Čokolada d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, Slovinsko) do 15 dnů od oznámení, a to v nezměněném množství a nepoškozené. Všechny provedené platby vrátíme kupujícímu do 14 dnů od výpovědi, aniž by o to kupující musel žádat. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který byl použit při původní transakci. Kupující musí společnost o odstoupení od smlouvy informovat prostřednictvím formuláře (formulář naleznete zde) nebo jednoznačným prohlášením, ze kterého bude zřejmé, že od smlouvy odstupuje. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy. Oznámení se považuje za včasné, pokud je odesláno ve stanovené lhůtě. Náklady vzniklé v souvislosti s vrácením zboží hradí kupující. Vrácené výrobky by měly být nepoužité, nepoškozené a v původním obalu.

Vada výrobku

Spotřebitel může uplatnit svá práva z vady věci, pokud vadu oznámí prodávajícímu do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. Spotřebitel musí v oznámení vadu podrobněji popsat a dát prodávajícímu možnost věc prohlédnout. Spotřebitel může oznámit vadu prodávajícímu osobně, s potvrzením od prodávajícího, nebo zasláním do prodejny, kde bylo zboží zakoupeno, nebo zástupci prodávajícího, s nímž spotřebitel uzavřel smlouvu. Prodávající neodpovídá za podstatné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od dodání zboží.

Má se za to, že vada zboží existovala v době dodání, pokud se objeví do šesti měsíců od dodání. Práva spotřebitele podle prvního odstavce zanikají uplynutím dvou let ode dne, kdy spotřebitel oznámil prodávajícímu vadu věci. Spotřebitel, který řádně informoval prodávajícího o vadě, má právo požadovat, aby prodávající: odstranil vadu zboží nebo vrátil poměrnou část zaplacené částky odpovídající vadě, nebo vyměnil vadné zboží za nové, bezvadné, nebo vrátil zaplacenou částku. není-li existence vady zboží nebo nesprávnosti poskytnuté služby sporná, podnik co nejdříve, nejpozději však do osmi dnů, vyhoví žádosti spotřebitele uvedené v § 37c a 38 tohoto zákona. Pokud je existence vady zboží nebo nesprávnosti při poskytování služby sporná, musí podnik na žádost spotřebitele písemně odpovědět nejpozději do osmi dnů od obdržení žádosti.


Další informace: V případě, že se jedná o zboží, které je předmětem reklamace, může být reklamace zamítnuta:

* POZNÁMKA: V případě personalizovaných výrobků a/nebo výrobků vyrobených na zakázku se právo na odstoupení od smlouvy NEVZTAHUJE. Jak také ukládá zákon o ochraně spotřebitele (článek 43): "... spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uvedené v prvním odstavci tohoto článku v případě těchto smluv: zboží, které je vyrobeno podle přesných pokynů spotřebitele a přizpůsobeno jeho osobním potřebám; zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo jehož doba použitelnosti rychle končí;".

Zabezpečení

Poskytovatel používá vhodné technologické a organizační prostředky k ochraně přenosu a uchovávání osobních údajů a plateb. Internetový obchod BAMcokolada.cz používá následující soubory cookie za účelem zajištění lepšího uživatelského komfortu:

1. Šifrované identifikační číslo uživatele

Umožňuje nám sledovat na více stránkách, co máte v košíku, bez tohoto souboru cookie by se vám na každé další stránce odebíraly produkty z košíku.

2. PHPSESSID

Vytvoření uživatelské relace a operace se soubory cookie.

3. _ga

Statistiky Google analytics - anonymní zaznamenávání statistik.

4. popup_footer

Pamatuje si, zda jste zavřeli vyskakovací okno v dolní části s giveaway, aby vás nerušilo při dalším procházení.

5. popup_cookie

Pamatuje si, zda jste zavřeli vyskakovací okno s upozorněním na soubory cookie, aby vás nerušilo při dalším procházení.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje k trvalé ochraně všech osobních údajů kupujícího. Poskytovatel bude osobní údaje používat výhradně za účelem vyřízení objednávky (zasílání informačních materiálů, nabídek, faktur) a další nezbytné komunikace.

Poskytnutím své e-mailové adresy dává uživatel výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných společností Moja Čokolada d.o.o. za účelem zjištění zájmu kupujícího o řešení, služby a produkty společnosti Moja Čokolada d.o.o..

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek www.bamcokolada.cz za účelem provedení online nákupu jsou použity výhradně za účelem vyřízení a doručení objednávky. Souhlas s uchováváním, zpracováním a předáváním osobních údajů Účastí v soutěžích o ceny nebo přihlášením se k odběru newsletteru prostřednictvím e-mailu dává kupující společnosti Moja Čokolada d.o.o. souhlas ke zpracování a uchovávání poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Udělením souhlasu uživatel zmocňuje společnost Mojačokolada, d.o.o., jakožto správce shromažďovaných osobních údajů, ke zpracování shromážděných osobních údajů pro účely výběrových šetření, průzkumů a statistického zpracování údajů, pro zjištění využívání služeb, přizpůsobení nabídky a segmentace, pro průzkum trhu, pro informování o nabídce, novinkách a výhodách, pro zasílání newsletterů e-mailem, na e-mail, telefonní číslo nebo Facebook Messenger a dalších reklamních materiálů, pro informování kupujících o službách Online centra www.bamcokolada.cz a společnosti Mojačokolada d.o.o. a spřízněných osob a pro další využití poskytnutých informací, ve kterých kupující uživatel webových stránek výslovně souhlasí.

Tyto informace může Mojačokolada d.o.o. zpracovávat pro své účely do odvolání souhlasu žádostí o odstranění osobních údajů z databáze, jinak pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly údaje shromážděny, tj. 3 měsíce u účastníků dárkových akcí, 10 let u výherců losování o ceny a do doby, než se odběratel odhlásí z odběru newsletteru nebo než správce ukončí svou činnost na trhu. Po dobu správy osobních údajů má subjekt údajů možnost na požádání nahlížet do databáze a aktualizovat údaje. Údaje uživatele nebudou v žádném případě předány neoprávněným osobám. Uživatel odpovídá za ochranu svých osobních údajů tím, že zajistí bezpečnost svého uživatelského jména a hesla.

Komunikace

Poskytovatel bude uživatele kontaktovat prostřednictvím komunikace na dálku pouze v případě, že uživatel výslovně nevznese námitku.

Reklamní e-maily budou obsahovat následující prvky:

 • budou jasně a jednoznačně označeny jako reklamní sdělení;
 • odesílatel bude jasně identifikovatelný;
 • jako takové budou označeny různé kampaně, propagační akce a další marketingové techniky. Budou v nich rovněž jasně uvedeny podmínky účasti;
 • budou jasně uvedeny způsoby odhlášení z odběru reklamních sdělení;
 • poskytovatel bude výslovně respektovat přání uživatele neobdržet reklamní sdělení.

Recenze/komentáře uživatelů

Uživatelské recenze a hodnocení produktů psané zákazníky jsou součástí funkcí obchodu, které jsou určeny pro komunitu uživatelů. Poskytovatel umožňuje každému registrovanému uživateli obchodu napsat recenzi a poskytovatel je před konečným zveřejněním přezkoumá. Poskytovatel nezveřejní recenze nebo příspěvky, které jsou jakýmkoli způsobem urážlivé, obscénní nebo podle názoru poskytovatele nepřinášejí žádný užitek ostatním uživatelům a návštěvníkům.

Odesláním recenze nebo komentáře uživatel výslovně souhlasí s podmínkami použití a opravňuje poskytovatele ke zveřejnění části nebo celého textu ve všech elektronických a jiných médiích. Poskytovatel má právo použít obsah po neomezenou dobu a k jakémukoli účelu, který je v jeho obchodním zájmu, včetně zveřejnění v reklamě nebo jiných marketingových sděleních. Autor stanoviska rovněž prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem hmotných a osobnostních autorských práv k napsaným stanoviskům a komentářům a že tato práva nevýhradně a na dobu neurčitou převádí na poskytovatele.

Obrazové materiály

Grafický obsah webových stránek (fotografie a ikony) jsou získány od poskytovatelů: https://www.pexels.com/, https://pixabay.com/ a https://www.flaticon.com/ - nebo jsou chráněny autorským právem, přičemž vlastníkem práv je společnost Moja Čokolada d.o.o., případně je uveden autor, který nám dává souhlas ke zveřejnění grafického materiálu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel vynakládá veškeré úsilí, aby informace zveřejněné na jeho stránkách byly aktuální a správné. Vlastnosti zboží, termín dodání nebo cena se však mohou změnit tak rychle, že poskytovatel není schopen informace na stránkách opravit. V takovém případě bude poskytovatel kupujícího o změnách informovat a poskytne mu možnost odstoupit od objednávky nebo si objednané zboží vyměnit.

Upozornění

Prodej alkoholických nápojů nezletilým osobám je zakázán. Kupující musí být plnoletý. V opačném případě poskytovatel okamžitě odstoupí od smlouvy. ministr zdravotnictví varuje: Nadměrné pití alkoholu škodí zdraví!

Stížnosti a spory

Poskytovatel je povinen dodržovat platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí, aby splnil svou povinnost zavést účinný systém vyřizování stížností a určit osobu, na kterou se zákazník může v případě problému obrátit telefonicky nebo e-mailem.

Poskytovatel potvrdí přijetí stížnosti do pěti pracovních dnů, informuje Zákazníka o tom, jak dlouho bude vyřizování stížnosti trvat, a průběžně informuje Zákazníka o průběhu řízení. 3. Poskytovatel si je vědom, že podstatným rysem spotřebitelských sporů, alespoň pokud jde o soudní řešení, je jejich nepřiměřený poměr mezi ekonomickou hodnotou nároku a náklady vynaloženými na samotné řešení sporu. To je také hlavní překážkou toho, aby se spotřebitel neobrátil se sporem na soud. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů poskytovatel nepraktikuje. Poskytovatel proto vynaloží veškeré úsilí, aby případné spory vyřešil smírnou cestou.

Užijte si nakupování!


Andraž Gavez, generální ředitel